ندا جناب?Neda Jenab
Well-known TV Influencer

ندا جنابNeda Jenab

Approximate Ad Price

Get in touch with ندا جناب?Neda Jenab — a well-known Instagram blogger and influencer.
Similar influencers:
TV

How many followers does ندا جناب?Neda Jenab have?

Currently ندا جناب?Neda Jenab has roughly about 2M followers on Instagram, which is pretty good.

Is ندا جناب?Neda Jenab a proper influencer to work with?

Our stats says that ندا جناب?Neda Jenab posts normally collect about 85.1K likes in average. If you are fine with that impact level – go on!

Does ندا جناب?Neda Jenab advertisement work?

To estimate whether ندا جناب?Neda Jenab advertisement is worth doing you should take into account the average engagement rate of corresponding inctagram.com @neda.jenabb account which is ~ 4.19%. This is approximately how many interations you are likely to get with respect to the overall followers number.

What will be the reach I get if placing ad in ندا جناب?Neda Jenab Instagram account?

The maximum potential reach is about 2M people (but most probably will be around 10% of this value).

Approximate Ad Price: $17000


ندا جناب?Neda Jenab Patrimonio 2022

ندا جناب?Neda Jenab Vermögen 2022

ندا جناب?Neda Jenab Fortune 2022

ندا جناب?Neda Jenab Fortuna 2022

ندا جناب?Neda Jenab servet 2022

ندا جناب?Neda Jenab wartość 2022

ندا جناب?Neda Jenab صافي القيمة 2022

Best hot tubs under $5000


Best zero turn mower under $3000


Best watches under 5000


Best gas grills under $500


Best dive watches under 1000


Best dry herb vaporizer under $100


Best coffee maker under $100


Best espresso machine under 500


Best backpack mount for 360 camera


Best laptop for machine learning


TOP-20 celebrities